Duurzame Bedrijven

Met ‘Duurzame Bedrijven’ willen we bedrijven ondersteunen om de stap te zetten naar een duurzamer bedrijfsvoering. Dat begint wat ons betreft met het verduurzamen van het energiegebruik. De meeste bedrijven zien de kosten van energie als een noodzakelijk kwaad. Ten onrechte, want een duurzame energiehuishouding kan inmiddels flink bijdragen aan kostenbesparing. 

Maar dat uitzoeken, dat is toch een heel gedoe? Niet als u het uit handen geeft. Wij weten wat moet en wat kan. Vaak kunnen we u al na één gesprek vertellen wat u moet en wat u kunt. We weten ook de weg om verduurzaming van uw energiegebruik te financieren. Die kennis zetten we graag in om het energiegebruik van uw onderneming maatschappelijk verantwoord en economisch rendabel te maken. Met het keuzemenu hieronder stellen we ons graag verder aan u voor.

Projecten

Duurzame Bedrijven werkt op projectbasis. Met onze projecten:

  • werken we aan het verduurzamen van bedrijventerreinen;
  • ontzorgen we bedrijven die willen verduurzamen.