Ontzorgen, samenwerken en maatwerk

De kern van het project ‘Duurzame Bedrijven’ is ontzorgen. Ondernemers investeren hun tijd en geld in de ‘primaire bedrijfsvoering’. Energie behoort daar in de meeste gevallen niet toe. Maar met wat hulp van buitenaf kan verduurzaming van het energiegebruik wel degelijk bijdragen aan een economisch en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Hoezo, ontzorgen?

Verduurzamen van energiegebruik loopt vast op vier factoren: onvoldoende (actuele) kennis over wat er kan, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, beperkingen op financieel en/of technisch gebied en tenslotte onwil.Tegen onwil is geen kruid gewassen. Maar in de andere gevallen kan meer dan u denkt. Dat is ingewikkeld als je prioriteiten ergens anders liggen. Maar voor ons is het core business. Dus waarom zou u ons niet een keer uitnodigen?

‘Duurzame Bedrijven’ richt zicht op bedrijventerreinen. Samenwerken is dan een voorwaarde. Samenwerken met de bedrijvenvereniging om te beginnen. Daar zit de kennis over kansen en obstakels op het bedrijventerrein. Maar ook samenwerking met de gemeente en regionale uitvoeringsdiensten. Zij willen verduurzaming van bedrijventerreinen stimuleren, maar handhaven ook de wetgeving. Tenslotte werken we samen met aanbieders van producten en diensten op het bedrijventerrein. Want als een bedrijf aan de slag wil met besparingsmaatregelen, dan moet er ook een passend aanbod zijn.

Waarom samenwerken?

‘Duurzame Bedrijven’ wil mogelijk maken. Dat doen we bij voorkeur op bedrijventerreinen. Daar kunnen we werken aan een gezamenlijke aanpak. Dat levert voordelen op. Daarom beginnen we bij een bedrijvenvereniging en als het even kan de parkmanager. Zij kennen de situatie op het bedrijventerrein en kunnen verbindingen leggen met bedrijven.

Wij werken met gemeenten en uitvoeringsdiensten samen om bedrijven te stumuleren zelf aan de slag te gaan met energie besparen. Vrijwel alle gemeenten willen op termijn energie neutraal zijn. Daarbij willen ze ook dat bedrijven in beweging komen. Het liefst zien ze dat bedrijven zelf het initiatief nemen. Maar gemeenten zijn ook, samen met regionale uitvoeringsdiensten, verantwoordelijk voor handhaving van milieuwetgeving. Energie besparen is niet vrijblijvend. Bedrijven zijn verplicht tot investeringen in energiebesparing, die binnen vijf jaar terug worden verdiend. Wij kunnen, samen met u, voorkomen dat het zover komt.

Investeren in duurzaam energiegebruik is ook een kwestie van vraag en aanbod. Als u wilt investeren in een duurzamer energiegebruik, waar moet u dan beginnen? En wie kan u daarbij helpen. Om u daarmee te helpen, werken we samen met aanbieders. Zij kunnen in ieder geval deskundig advies geven en soms ook producten en diensten leveren. Daarbij kijken we om te beginnen naar bedrijven die op het bedrijventerrein zijn gevestigd. Vanzelfsprekend bepaalt u of u gebruik wilt maken van onze aanbieders. 


Ieder bedrijventerrein en ieder bedrijf is anders. Daarom gaan we uit van maatwerk.We geloven niet in het ‘uitrollen van een concept‘. Wel maken we wel graag gebruik van beschikbare kennis. Onze eigen ervaring, maar ook ervaringen van anderen zijn van grote waarde. Het onderzoek dat we in opdracht van de gemeente Amersfoort deden voor bedrijventerrein Isselt heeft ons op beide onderdelen veel waardevolle informatie opgeleverd.

Duurzame Bedrijven in 5 stappen

Stap 1 is een verkenning via een gesprek met het bestuur van de bedrijvenvereniging en, als die er is, met de parkmanager. Zo krijgen we een beeld van kansen en obstakels op het bedrijventerrein.  

Stap 2 is een inventarisatie van bedrijven op het bedrijventerrein die mee kunnen en willen doen als ‘aanbieders’ aan het project. Bedrijven die kunnen adviseren over specifieke verduurzamingsmogelijkheden: isolatie van de schil, installaties, zonwering, verlichting, en duurzame energieproductie (zon,  en wind).

Stap 3 is in gesprek gaan met bedrijven op het bedrijventerrein. Bedrijven die aan de slag willen met energiebesparing kunnen ons uitnodigen voor een kosteloze intake. Dat is een gesprek, liefst met rondleiding, om kansen in dat bedrijf te vinden. 

Stap 4 is het verbinden van een bedrijf met de geschikte adviseur(s). Als er besparingskansen zijn door het aanpassen van  verlichting, dan brengen we (vanzelfsprekend in overleg) de vragende partij in contact met de betrokken lichtadvieseur.

Stap 5 is het volgen van de uitkomsten en zo nodig extra ondersteuning geven. Want het doel is dat bedrijven werkelijk energie besparen,

Terug naar HOME

Isselt – duurzame innovatie

Bedrijventerrein Isselt is onderdeel van bedrijvenvereniging Awest, Deze bedrijvenvereniging onderscheidt zich op het gebied van duurzaamheid. Bij hun prioriteiten wordt een interessante koppeling gemaakt tussen duurzaamheid en innovatie. Awest ziet in het Investeren in duurzaamheid een innovatieve impuls voor het bedrijventerrein. Een aansprekende koppeling.

Klik hier voor de website van Bedrijvenvereniging Awest