Waartoe zijn bedrijven wettelijk verplicht?

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq). Deze wettelijke verplichting geldt voor maatregelen met een maximale terugverdientijd van 5 jaar. Een terugverdientijd is mede afhankelijk van de energieprijs. Om onnodige discussies te vermijden zijn ter verduidelijking in in de ‘Activiteitenregeling Milieubeheer’ erkende maatregelen aangewezen per bedrijfstak.Op dit ogenblik is er nog niet voor alle bedrijfstakken een lijst met erkende maatregelen beschikbaar.

Wel beschikbaar zijn:

  • erkende maatregelen voor kantoren
  • erkende maatregelen voor zorggebouwen
  • erkende maatregelen voor onderwijsgebouwen

Deze lijsten zijn als PDF te vinden op de website van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO, http://www.rvo.nl). U komt er ook als u klikt op de afbeeldingen hiernaast. Het bijpassende PDF wordt dan geopend.

 

Voor wie gelden de verplichtingen?

  • Erkende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar zijn verplicht voor bedrijven met een verbruik > 50.000 kWh elektriciteit of > 25.000 m3 gas. Denk bijvoorbeeld aan LED-verlichting, isolatie, inregelen van de verwarming/koeling.
  • Voor grote bedrijven (> 250 werknemers) gelden verplichtingen volgens de European Energy Directive. Het gaat dan om monitoring, een besparingsplan en gebruik van EPK (Energie Prestatie Keuring).
  • Voor bedrijven < 50.000 kWh of < 25.000 m3 gas geldt geen verplichting maar ook voor deze bedrijven zijn wel interessante kostenbesparingen mogelijk.

Terug naar HOME