Duurzaamheid is een begrip dat iedereen kent. Maar hoe geef je er zelf vorm en inhoud aan? De een gaat daar verder in dan de ander en geld is belangrijk. Slim investeren met oog voor maatschappelijk belang, daar gaat het om.

Gerard Smakman

Innovem

Wie zijn wij?

Wij, Gerard Smakman (Innovem) en Gerrit Vledder (Vledder Projecten), zijn zelfstandig ondernemers die elkaar hebben gevonden in het project ‘Duurzame Bedrijven’. We delen de motivatie om klimaatverandering te stoppen. En we zijn ervan overtuigd dat bedrijven daaraan kunnen en willen bijdragen. Daar willen we op een praktische manier onze bijdrage aan leveren. In ‘De aanpak’ beschrijven we hoe we dat doen.

Voor Gerard Smakman is duurzaamheid steeds het kernpunt geweest in zijn werk. Vanuit een brede technische kennis op het gebied van duurzame energie kom je dan vanzelf uit op besparingstechnieken bij bedrijven. Als consultant bij diverse adviesbureaus, maar zeker ook als zelfstandig adviseur heeft Gerard projecten uitgevoerd voor zowel overheid als bedrijfsleven. Vaak vanuit een gebiedsgerichte aanpak en op basis van samenwerking. Dit sluit uitstekend aan bij de aanpak die ons voor ogen staat op het gebied van energiebesparing bij bedrijven op bedrijventerreinen. (Meer informatie op de website van Innovem)  

Gerrit Vledder is al zijn hele werkende leven actief rondom duurzaamheid. De rode draad is mensen in beweging krijgen. Dan moet je op zoek naar handvatten om mensen concreet handelingsperspectief te bieden. In Soest is Gerrit actief om woningeigenaren te bewegen om in energiebesparende maatregelen te investeren. Hij beheert onder andere het Energieloket van de gemeente Soest. Met ‘Duurzame Bedrijven’ wil Gerrit bedrijven in beweging krijgen. Gerrit komt uit Friesland en werd groot gebracht met de leuze: “Sizze is neat, mar dwaan is in ding”. Vrij vertaald: “Aan praten heb je niets, het gaat erom dat je wat doet.” (meer informatie op de website van Vledder Projecten).

 

  • Terug naar  HOME.

Over duurzaamheid moet je niet teveel praten. Je moet ermee aan de slag. Bedrijven willen wel, maar weten vaak niet waar te beginnen. Dan helpt overtuigen niet, ondersteunen wel.

Gerrit Vledder

Vledder Projecten